OK
   
nowości w serwisie

Portal przeznaczony  jest dla architektów i biur projektowych. Zawiera szczegółowe detale architektoniczno-budowlane i rysunki typowych rozwiązań projektowych. Materiały zgromadzone na portalu opracowane są dla odbiorców posiadających wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego.  

 

Materiały rysunkowe zgromadzone na portalu BIBLIOTEKA DETALI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH podzielone zostały na następujące działy:

 

MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE

Dział ten zawiera zestawienia konkretnych produktów handlowych z podanymi parametrami technicznymi, umożliwiającymi zastosowanie ich w projekcie budowlanym. Materiał podzielono na następujące podrozdziały:

- stan surowy budynku

- okna, drzwi, bramy

- elementy wykończenia

- meble i wyposażenie

 

FIZYKA BUDOWLI

Dział ten zawiera materiały odnoszące się do problematyki związanej z fizyką budowli:

- termoizolacyjność

- akustyka budowlana

- bezpieczeństwo pożarowe

- nasłonecznienie

- zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe

 

ELEMENTY BUDYNKU

Materiały rysunkowe w tym dziale stanowią szczegółowe detale architektoniczno-budowlane.

Podstawowym wymogiem stawianym wobec każdego projektu budowlanego jest przedstawienie wszystkich zamierzeń w sposób jasny, czytelny i bez żadnych niedomówień.  Z tego względu wszystkie bardziej skomplikowane fragmenty budynku i trudniejsze konstrukcje, które nie zostały jednoznacznie przedstawione w skali 1:200, 1:100 lub 1:50 oznacza się okręgiem i numeruje a następnie przedstawia się jeszcze raz w odpowiednio większej skali - 1:20, 1:10, 1:5, zależnie od ilości szczegółów. 

 

TYPOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Materiały rysunkowe w tym dziale stanowią rzuty i przekroje fragmentów lub całych budynków różnego typu.

Rozwiązania pokazują standardowe układy funkcjonalne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm, wielkości stref ewakuacyjnych, dylatacji konstrukcyjnych, itd. oraz koordynację rozwiązań konstrukcyjnych na różnych kondygnacjach (w szczególności na kondygnacji powtarzalnej i kondygnacji garażu podziemnego pod budynkiem)

Prezentowane typowe rozwiązania projektowe nie posiadają natomiast rozwiązanej architektury - linia elewacji stanowi jedynie prosty schematyczny obrys bez rozwiązania otworów okiennych i bez rozwiązań bryłowych budynku 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ostatni z działów dotyczy projektu zagospodarowania terenu i zawiera następujące podrozdziały:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu

- ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe

- drogi, podjazdy, chodniki, mury oporowe

- elementy małej architektury

 

img
153364
img
Copyright 2011